Rehabilitacja po udarze mózgu

 

Rehabilitacja po udarze mózgu jest bezwzględnie konieczna dla przywrócenia utraconych funkcji organizmu i ciała pacjenta. Powrót do sprawności fizycznej i psychicznej jest często długim procesem, dlatego odpowiednia, intensywna, regularna rehabilitacja po wylewie jest podstawowym elementem leczenia jego skutków i szansą na powrót do aktywności. 

W zależności od rodzaju udaru (udar niedokrwienny - wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu lub udar krwotoczny - wywołany wylewem krwi do mózgu) inne są objawy tej choroby i inny sposób jej leczenia, a w następstwie odmienna jest także rehabilitacja po wylewie.

Według ekspertów udar mózgu jest trzecią, co do częstości przyczyną śmierci i jedną z głównych przyczyn trwałego kalectwa lub utraty samodzielności osób w wieku dojrzałym. Ryzyko udaru mózgu rośnie wraz z wiekiem. Występuje głównie u osób starszych, ale znane są także przypadki udaru u dzieci.

Objawy udaru zależą od rodzaju i lokalizacji miejsca uszkodzenia, ale częstymi skutkami są: porażenie połowy ciała, niedowład, paraliż, opadanie kącika ust po stronie porażonej, objawy oponowe, zaburzenia świadomości, zaburzenia czucia, niedowidzenie, brak rozumienia, rozpoznawania, pisania, zapamiętywania lub utrata zdolności mówienia.

Rehabilitacja po udarze mózgu jest wieloaspektowa i musi być podjęta szybko, wkrótce po ustabilizowaniu się stanu chorego. Fizjoterapia ta bywa żmudna, długotrwała i nie zawsze udaje się przywrócić utraconą sprawność. Jednak w wielu wypadkach przynosi znakomite rezultaty i pewne jest, że rehabilitacja po udarze, to kolejny krok na drodze do odzyskiwania sprawności fizycznej i zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Sytuacją idealną jest możliwość rehabilitacji w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych, jednak w polskich warunkach czas oczekiwania na przyjęcie do takiego ośrodka trwa kilka miesięcy. Na tyle czasu bez koniecznej rehabilitacji nie można sobie pozwolić. Zwłoka jest w tym wypadku marnowaniem szans na wyzdrowienie lub podniesienie sprawności tak, jak to tylko możliwe. Jeśli rehabilitacja po wylewie nie jest możliwa w specjalistycznym ośrodku, jak najszybciej po opuszczeniu szpitala powinna być kontynuowana w warunkach domowych lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Służymy rehabilitacją i opieką domową także i w tym wypadku.

Do typowych elementów fizjoterapii po udarze mózgu jest pobudzanie pamięci, zdolności rozpoznawania, kojarzenia, zapamiętywania, ćwiczenie mowy oraz stopniowe usprawnianie ciała, od pobudzania pracy i napięcia mięśni, poprzez poruszanie kończynami, aż do trenowania umiejętności chodzenia.

Dobry stan psychologiczny pacjenta, jego rodziny i opiekunów odgrywa znaczącą rolę w osiąganiu postępów w rehabilitacji. Udany powrót do zdrowia zależy zarówno od jakości leczenia, atmosfery wokół, jak i od pozytywnego nastawienia pacjenta. Niektóre stowarzyszenia oferują pomoc psychologiczną w postaci dyżurów „gorącej linii”, grup dyskusyjnych i literatury. Rehabilitant często pełni także rolę psychologa, powiernika i przyjaciela chorego, towarzysząc mu krok po kroku przez dłuższy czas w tym trudnym okresie.

W naszej ofercie m.in: opieka domowa i rehabilitacja w domu pacjenta. Nasi rehabilitanci są gotowi dostosować się do indywidualnych potrzeb rekonwalescenta, by podjąć razem z nim wysiłek odzyskiwania sprawności w warunkach domowych – tam, gdzie czuje się bezpiecznie i swobodnie.

Działy strony: